B-Progress

Kokenut valmentaja käytössäsi!

Liiketoiminnan valmennustyömme perustuu LUOTTAMUKSEEN ja AVOIMUUTEEN. Asiakas voi luottaa siihen, että hänen valmentajansa laittaa kaiken osaamisensa likoon tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdessä keskustelemalla ja ratkaisuja pohtimalla löydämme varmasti keinoja tavoitellun menestyksen saavuttamiseen, mutta se vaatii molemminpuolista sitoutumista.

Asiakasarvona kokemus ja tehokas kehittämisprosessi

Valmentajan kokemus tuo asiakkaalle laajemman näkökulman ja pohjan liiketoiminnan kehittämiseen. Systemaattinen toimintapa taasen tuo johdonmukaisen etenemismallin, asioiden oikean järjestyksen ja tehokkaamman tien päätöksentekoon.

Laaja kokemukseni sekä strategisen että operatiivisen tason tehtävistä mahdollistaa asioiden kokonaisvaltaisen käsittelyn. Eri toimialojen tuntemus kuten autoteollisuus, elektroniikkavalmistus, ohjelmistokehitys, työkaluvalmistus, liiketoiminnan kehitys tuovat heti yhteisen kielen myös ammattiasioissa.

Kun tähän ammattitaitoon liitetään vielä liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen kehitetty E-Progress ohjelmistotyökalu, on käytössäsi eturivin huippuosaamista!

Strategia, liiketoimintaprosessit, käsikirjat

Asiakkaalle tuotetaan valmennuksen tuloksena aina jäsennelty ja räätälöity dokumentti.

KONSEPTIKIRJA sisältää strategian kuvauksen ja prosessikuvaukset sekä ydintoimintojen että tukitoimintojen vaiheittaiset kuvaukset ja seurantamittarit.

TOIMINTAKÄSIKIRJA sisältää yksityiskohtaiset työtehtävien kuvaukset havainnollistettuna havainnekuvin, kuten myyjän, valmistajan, tai asentajan käsikirja.

Käsikirjan laatiminen tehdään yhteistyössä esihenkilöiden tai työntekijöiden kanssa. Tärkeää on, että käsikirjan tekemisessä ovat mukana ne henkilöt, jotka parhaiten osaavat varsinaisen työvaiheen. Käsikirja auttaa yhtenäistämään työtapoja, kuvaamaan parhaimmat työtavat laadun, työturvallisuuden ja tehokkuuden kannalta.

Kehitysohjelman kesto ja investointi

Liiketoiminnan kehittäminen on investointi tulevaisuuteen. Investoinnin tuotto ja tulokset ulosmitataan usein vasta vuosien jälkeen. Toisaalta mikäli investointeja ei tehdä, ei voida odottaa tuloksiakaan.

Tyypillisesti kehitysohjelman kesto on 1-3 vuotta. Tässä ajassa tehdyt muutokset ehditään johtamaan käytäntöön ja tulosten vaikuttavuus realisoituu.

Kartoitamme aina asiakkaan tarpeet ja tavoitteet ennen, kuin laaditaan tarvittava kehitysohjelma. Normaalisti kehitysohjelman kuukausikustannus on 1000-2000€/kuukausi riippuen kehitysohjelman sisällöstä ja kehityspäivien frenkvenssistä.
Päivitetty 23.3.2022 - Tulostettava versio


E-Progress Oy


Puh +358 44 710 5340


HakoCMS
Peittaajankatu 4, 28100 Pori E-mail: jari.jarnstedt(at)e-progress.fi Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä
28100 PORI

www.e-progress.fi